Biz Sizi Arayalım

Salda Gölü

Salda Gölü'nün coğrafi özellikleri nelerdir?


Bulunduğu İl : Burdur

Bulunduğu İlçe : Yeşilova

Kapladığı Alan : 57 km2

Kordinatlar : D 29’ 40° K 37’ 33°

Derinlik : 185 metre (ölçülebilen)

Ortalama Yükseklik : 1.193 metre

Denizli'ye 84 km uzaklıkta olmak ile beraber yaklaşık olarak 1 saatte gidilebilmektedir.

Salda Gölü, Burdur’un Yeşilova ilçesinin kuzey batısında, ilçe merkezine 4 km. uzaklıkta, ormanla kaplı tepeler, kayalık araziler ve küçük alüvyonal ovalarla çevrili hafif tuzlu tektonik bir göldür.

Burdur Yeşilova İlçe Merkezine 4 km. uzaklıkta, Doğanbaba Köyü (1240m.), Salda (1180m.), Eşeler Dağı (2254m.) ve Kayadibi Taşı (1472m.) önünde teşekkül etmiştir.

Göller Bölgesi içindedir. Yüzölçümü yaklaşık 44 km2’dir. 185 metreye varan derinliği ile Türkiye’nin en derin gölüdür. Yer yer seyrelmiş karaçam ve meşe ormanlarının kapladığı kireçtaşı ve serpantin yamaçlarla çevrilidir. Kıyısında küçük alüvyal ovalar yer alır. Alan kısmen tuzlu göl ve etrafındaki dar kıyı şeridinden oluşur. Göl çevresinde plajlar bulunmaktadır. Gölün güney kıyılarında küçük, tuzlu sulak alanlar bulunur.

Salda Gölü, Burdur ilinin yaklaşık 60 km. batısında yer alır. Türkiye’nin en derin, en temiz, en berrak özelliklere sahip gölü olarak tanınır. Suyunun temizliği ve turkuaz rengiyle oluşan güzel manzaranın yanı sıra, güneybatı ve güneydoğu kıyılarında yer alan küçük kumsallar alanın turizm amaçlı kullanımına imkan vermektedir. Etrafında az sayıda yerleşim alanı bulunan göl kıyıları yöredeki en önemli turizm merkezi olarak kullanılmaktadır. Göl içindeki suların çekilmesiyle görülmeye başlayan yedi beyaz ada, gölün güzelliğine bir başka güzellik katar. Gölün doğusunda Yeşilova ilçesi, güneybatısında Salda, kuzeybatısında Doğanbaba ve kuzeydoğusunda Kayadibi köyleri yer almaktadır.

Göl suyunun terkibinde magnezyum, soda ve kil bulunması bazı cilt hastalıklarının tedavisinde yararlı sonuçlara sebep olmaktadır. Uzmanların yaptığı araştırmalara göre göl suyu sivilcelere iyi geliyor. Gölün arka kısmında kalan orman örtüsü keklik, tavşan, tilki ve yaban domuzuna, göl ise yaban ördeklerine ev sahipliği yapmaktadır.

 

Salda Gölü çevresinde hangi hayvan türleri yaşamaktadır?


Salda Gölü etrafındaki arazilerde dikenli keler, tilki, yaban domuzu, kara tosbağası gibi memeliler görülmektedir. İç su balıkları açısından önemlidir. Gölde 3 endemik balık türü yaşamaktadır. Nesli dünya ölçeğinde tehlike altında bulunan Aphanius Anatoliae bu türlerden birisidir.

Kış aylarında önemli sayılarda barındırdığı pasbaş patka ve dik kuyruk ördek Salda Gölü’nün uluslararası öneme sahip sulak alanlar içerisinde yer almasını sağlamaktadır. Küçük batağan, bahri, kara boyunlu batağan, karabatak, büyük ak balıkçıl, gri balıkçıl, yeşilbaş ördek, elmabaş patka, sakarmeke, karabaş martı gölde görülen diğer su kuşlarındandır. Alan, kışın büyük sayılarda pasbaş patka ve dikkuyruk barındırır.

Salda Gölü çevresinde hangi bitki türleri yaşamaktadır?


Salda Gölü, bitkiler açısından zengin bir göldür. Alanda 18 bitki çeşidi tespit edilmiştir. Bunlardan bir tür sığır kuyruğu olan Verbascum dudleyanım ve Verbascum flabellifolium türlerinin bilinen dünya dağılımları alanın güney kıyılarıyla sınırlıdır.

Salda Gölü koruma altında mıdır?


Salda Gölü, 1989’da Sit Alanı ilan edilmiş, ancak kısıtlı yapılaşmaya izin vermek amacıyla 1992’de koruma derecesi düşürülmüştür. Alana ait Sulak Koruma Bölgesi Sınırları belirlenmiş olup Ulusal Sulak Alan Komisyonu tarafından onaylanmıştır.

Salda Gölü'nün başlıca tehdit ve sorunları nelerdir?


Son 20 yıldır, göl seviyesinde 3-4 metreyi bulan bir çekilme olmuştur. Hâlen çekilme devam etmektedir. Göl kenarında 10′a yakın turistik tesis bulunmaktadır. Bu tesislerin bazılarının arıtma tesisi olmasına karşın, bir kısmı yeterli değil veya çalıştırılmamaktadır. Göl çevresindeki yerleşimlerin atık suları Gölü besleyen derelere verilmekte ve gölde kirliliğe neden olmaktadır.

Havzada yer alan tarım alanların sulanmasında Gölü besleyen derelerin suları kullanılmaktadır. Devlet Su İşleri’nin bir projesi, Değirmendere üzerinde küçük bir barajın inşasını öngörmektedir. Bu barajın su tutma kapasitesi 1,6 hm3 olacaktır. Bunun yılda 1,16 hm3‘ü, 3 km. uzunluğundaki bir sulama kanalıyla taşınarak, Yeşilova’yla göl arasındaki 182 km2 tarım arazisinin sulanmasında kullanılacaktır. Bu projenin göl üzerindeki olası etkileri incelenmemiştir.

Bölgenin sahip olduğu turizm potansiyeli, Turistik yatırımların göl çevresinde her geçen gün daha da artmasına neden olmaktadır. İleriki yıllarda tesislerden kaynaklanan hem katı atık ve su kirliliğinin hem de görsel kirlilik probleminin artmasını kaçınılmaz kılacaktır.

Salda Gölü yüzülebilir bir göl müdür?


Evet, Salda Gölü yüzülebilir bir göldür. Göl çevresindeki bazı kıyılarda balçık görülmesine rağmen göl genellikle yüzmeye elverişlidir. Gerekli incelemeler sonucunda yüzülebilecek güvenli alanların sınırları çizilmiştir.

Gölde, yer yer boğulma vak’ası görülmektedir. Bunlar her yerde karşılaşılabilecek boğulma olaylarından öteye geçmemektedir.

Boğulma olayları genellikle; göl kenarına günübirlik piknik için gelenlerden alkol sınırını aşarak gölde yüzmeye çalışanlar ve yüzme bilmeden derinlere açılan bilinçsiz yüzücüler arasından olmaktadır.

Salda gölünün yakınında aynı zamanda kayak tesisi de bulunmakta ve kışın kayak severlere hizmet vermektedir.