Biz Sizi Arayalım

Otel Sözleşmesi

Otel Rezervasyonu 

Paydos Turizm Seyahat Acentalığı Ltd Şti. (Bundan böyle “Paydos Tur” olarak anılacaktır.) acentelerinden konaklama hizmeti satın alanlar (Bundan böyle "MÜŞTERİ" olarak anılacaktır.) aşağıda yer alan kurallara uymayı kabul etmektedir.

1- MÜŞTERİ’nin satın aldığı hizmet ve hizmetin kapsamı kendisine teslim edilen voucherda ve broşürde belirtilir.

2- Rezervasyon yapan tüm müşteriler; başta tesis, Sağlık Bakanlığı, yerel kurumlar/otoriteler olmak üzere, ilgili kurumların Covid-19 ile ilgili olarak aldığı tüm tedbirlere uymak ve bu tedbirler kapsamında; kendilerinden talep edilen tüm bilgileri tesise vermek zorundadır. Tedbirlere uymayan müşterilere sunulacak bazı hizmetler sonlandırılabilir. Müşterilerin Covid-19 kapsamında alınan önlemlere uymaması halinde yaşanacak olumsuz durumlardan tesis veya PAYDOS TUR sorumlu değildir. Müşterilerin sağlığını korumak amacıyla ilgili kamu kurumları tarafından alınan Covid-19 önlemleri kapsamında; Tesis, tanılı- temaslı veya kendisinden talep edilen bilgileri vermeyen müşterileri kabul etmeyebilir, izolasyon odasına alabilir, tesisten çıkışını isteyebilir veya ilgili kamu kurumlarının düzenlemeleri kapsamında gerekli görülen diğer işlemleri yapabilir. Rezervasyon yapan tüm müşteriler hem kendi sağlıklarını hem de kamu sağlığını korumak için tesise giriş öncesinde, konaklama süresince ve tesisten ayrıldıktan sonra Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenenler başta olmak üzere; Covid 19 kapsamında gerekli olan tüm tedbirleri uygulamaktan sorumludur. Sağlık problemi bulunan veya Covid-19 belirtilerine ilişkin şüphesi olan tüm müşterilerin, tesise giriş öncesinde sağlık kuruluşlarına başvurması gereklidir. Covid-19 sebebiyle müşterilerin uğradığı veya sebep oldukları zarardan kendileri sorumlu olup her ne sebeple olursa olsun, PAYDOS TUR sorumlu değildir.

3- MÜŞTERİ, satın aldığı hizmetin niteliklerini içeren broşürü okuyup bilgi sahibi olduğunu kabul etmektedir.

4- MÜŞTERİ, kendisi ile beraber seyahate katılacak olan diğer kişiler adına da iş bu konaklama satış kurallarını kabul ettiğini ve bu anılan kişilerin ad-soyad, tc kimlik no gibi seyahate katılmasını sağlayacak olan bilgilerini doğru vermekle yükümlü olduğunu, kendisine yapılan ön bilgilendirme ve broşür kapsamı hakkında diğer katılımcılara da bilgi vermekle yükümlü ve sorumlu olduğunu, kendisine verilen broşürün katılımcılara da verilmiş sayıldığını kabul etmektedir. MÜŞTERİ'nin satın almış olduğu hizmete dair her türlü bilgilendirme satın alma anında paylaştığı iletişim bilgileri üzerinden sağlanacağından bu iletişim bilgilerinin MÜŞTERİ tarafından hatalı/eksik verilmesi ya da hiç verilmemesi hallerinde PAYDOS TUR'un bir sorumluluğu olmadığı MÜŞTERİ tarafından kabul edilmektedir.

5- Kıbrıs seyahatlerinde eski tip Nüfus cüzdanı ile ülkeye giriş yapılamamakta olup MÜŞTERİ Kıbrıs seyahatlerinde yeni tip çipli Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını yanında bulunduracağını, bebek ve çocuklar dahil olmak üzere, 18 yaş altı yolcuların yeni tip çipli kimlik kartlarının seyahat belgesi olarak kullanılabilmesi için fotoğraflı kimlik ibrazı zorunluluğu olduğunu, fotoğrafsız kimlik kartları ile bu yolcuların seyahatlerine izin verilmeyeceğini, herhangi bir muamele eksikliğinden veya MÜŞTERİ'nin kendinden kaynaklanan kişisel nedenlerle (vergi borcu, herhangi bir devlet kurumunun izin vermemesi vb.) çıkışının/girişinin engellenmesi durumunda PAYDOS TUR'un hukuki ve/veya cezai hiçbir sorumluluğu doğmayacağını kabul eder.

6-Bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu; MÜŞTERİ yanında bulunan eşyaları takip ve kontrol etmekle yükümlü olduğunu, kaybolan, hırsızlık konusu olan, zayi olan eşyalardan PAYDOS TUR'un veya çalışanlarının hukuki ve/veya cezai hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, belirtilen nedenlerle PAYDOS TUR'a ve/veya PAYDOS TUR çalışanlarına karşı talepte bulunmayacağını kabul eder

7-Müşteri konaklayacağı tesisin ve seyahat edeceği aracın tabi olduğu yasa ve teamüllere uymakla yükümlü olduğunu; varsa/hizmet alındıysa rehber, tesis, acente ve ulaşım aracı yetkililerince satın alınan hizmetle ilgili olarak bildirilen kurallara uyacağını, üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğini/bütünlüğünü tehlikeye atmayacağını ve üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğini/bütünlüğünü tehlikeye atması halinde doğabilecek maddi/manevi tüm zararlardan şahsen ve birinci derecede sorumlu olacağını , aksi halde PAYDOS TUR'un söz konusu hizmeti ifa etmeyeceğini ve bu nedenle MÜŞTERİ’nin iade hakkının bulunmadığını kabul etmektedir.

8- MÜŞTERİ satın aldığı konaklama hizmetinin kapsamı dışında alacağı ekstra yiyecek-içecek, kişisel harcamalar ve tanımlı hizmet dışı tüm mal ve hizmetlerin bedelinin kendisi tarafından ödeneceğini kabul etmektedir.

9- İfa edilen hizmetin ayıplı olduğundan bahisle hizmeti kullanmayı sonlandırması halinde işbirliği yapma ve özenli davranma borcu gereği PAYDOS TUR yetkilisine ve konakladığı otele sona erme sebeplerini yazılı olarak bildireceğini, aksi halde hizmeti alıp kullanmış addolunacağını kabul eder.

10- MÜŞTERİ'nin kusuru, üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışı, mücbir sebep (olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar, Covid-19 dahil olmak üzere salgın hastalık vb.), PAYDOS TUR'un/acentesinin/bağımsız hizmet sağlayıcısının gereken tüm özeni gösterdiği halde öngörülemeyen ve engellenemeyen bir olayın meydana gelmesi hallerinde MÜŞTERİ'nin tazminat hakkı doğmayacaktır.

11- Erken rezervasyon da dahil olmak üzere indirimli hizmet satın alınması hali hariç çağrı merkezi ve acenteden yapılan tüm ürün tipleri ve hizmetlerine ait rezervasyonlar için geçerli olmak üzere kayıt anında yurt içi hizmet bedelinin en az %35'i rezervasyon işlemi sırasında, bakiyenin ise satış tarihinden itibaren 7 iş günü içerisinde, otele giriş tarihi 7 gün ve daha az ise rezervasyon anında rezervasyon bedelinin tamamının ödenmesi gerekmektedir. Anılan süreler içerisinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilmemesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilerek toplam rezervasyon bedelinin %35'i cayma tazminatı olarak MÜŞTERİ'ye fatura edilir. Çağrı merkezi ve acente vasıtasıyla olsa dahi erken rezervasyon da dahil olmak üzere indirimli hizmet satın alan MÜŞTERİ, hizmet bedelinin tamamını rezervasyon tarihinde ödemekle yükümlüdür.MÜŞTERİ, Web sitesi, mobil satış veya aplikasyon kullanılarak satın alınan tüm meblağın iadesi bu koşullar doğrultusunda eğer mümkün ise yapılacaktır. Çekin bedelinin nakit olarak iadesi hiçbir koşulda mümkün olmayıp; işbu Genel Kurallar'daki iptal koşullarına göre iadesi mümkün ise süresi dahilinde kullanılmak üzere çek MÜŞTERİ'ye iade edilecektir. MÜŞTERİ, kendisi veya yakınlarının sağlık ve başkaca mazeretlerini beyan etmek sureti ile geziye iştirak edememesinden vb. kendi kusur ve ihmallerinden PAYDOS TUR'u sorumlu tutamaz ve böyle bir durumda işbu Genel Kurallar'daki iptal koşullarının geçerli olacağını bilmektedir.

12- Söz konusu hizmetin ifasından sonra MÜŞTERİ'nin konaklama bedelini ödemek için kullandığı kredi kartının PAYDOS TUR'un kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması iddiası ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini PAYDOS TUR'a ödememesi halinde MÜŞTERİ, itiraz edilen hizmet bedelinden ve her türlü zarardan rezervasyon tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte sorumlu olacaktır.

13- PAYDOS TUR'un hizmeti haksız olarak vermekten vazgeçmesi halinde PAYDOS TUR, MÜŞTERİ'nin o güne kadar yaptığı tüm ödemeleri 14 gün içerisinde MÜŞTERİ'ye iade eder.

14- İptal iade şartları acente ile otel arasında yapılan iptal iade şartları üzerinde geçerlidir.Bu konu hakkında bilgi almak için PAYDOS TUR’a başvurunuz.

15- Hizmetlerin satışa sunulması ve satılması aşamasında teknik hatalar ya da maddi hatalar nedeniyle hizmetin fiyatı, hizmetin açıklaması, hizmetin niteliği vb. özelliklerde hata olması halinde PAYDOS TUR rezervasyonu ve diğer ek hizmetleri iptal etme ve tahsil edilmiş tutarları ilgili mevzuat hükümleri uyarınca MÜŞTERİ’ye iade etme hakkına sahiptir.

16- MÜŞTERİ, hizmetin başlamasından 7 gün öncesine kadar yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile bildirmek suretiyle hizmeti koşullarını yerine getiren üçüncü bir kişiye devredebilir. Devralan bakiye ve devir sebebi ile doğan tüm masraflardan devreden ile beraber sorumludur.

17- MÜŞTERİ’nin başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda PAYDOS TUR, MÜŞTERİ adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri, 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda MÜŞTERİ’ye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz. MÜŞTERİ, hizmet başlangıcından itibaren 24 saat içinde hizmete tekrar iştirak edeceğini bildirir ise, hizmetten yararlanabilir.

18- PAYDOS TUR, MÜŞTERİ’ye bildirmek kaydıyla ilan ettiği veya kayıt aldığı turları hizmetin başlamasından evvel kısmen veya tamamen iptal edebilir. Böyle bir durumda MÜŞTERİ’nin ödediği hizmet bedeli kendisine 14 gün içerisinde ödenecektir.

19-MÜŞTERİ, dilerse masrafı kendisine ait olmak üzere konaklama hizmeti başlamadan evvel, kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını sigortalatabilir.

20-MÜŞTERİ tarafından satın alma aşamasında paylaşılan adres, telefon, e-mail gibi iletişim bilgileri bildirimler için kullanılacağından iletişim bilgilerindeki değişikliklerin bildirilmemesinin sorumluluğu MÜŞTERİ'ye aittir.

21-MÜŞTERİ'nin reşit olmaması halinde; konaklama tesisi kurallarına bağlı olarak yanında ebeveyni ya da yasal velayet sahibi olmaksızın hizmetten faydalanamayacağı sonucu doğabileceğinden böyle bir durum geliştiğinde iş bu belgede yazılı iptal koşulları devreye girecektir.

22- MÜŞTERİ, hizmetin sona ermesinden sonra memnuniyetinin ölçümü amacıyla aranarak onay vermesi halinde memnuniyet ölçüm anketine katılabilir, katılım sırasında aranan gsm numarası ile Müşteri'nin e-mail adresi yalnızca üyelik oluşturulması ve teyit amacıyla kaydedilir, görüşleri, ad ve soyad bilgileri ile birlikte şikâyet, öneri, vb. görüşlerin çözüme kavuşturulabilmesi adına ilgili tesise iletilebilir.

23- MÜŞTERİ, Paydos Tur'dan otel rezervasyonu yaptırırak yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılır.